Marketing

Byli jsme požádáni o vytvoření celistvého kreativního marketingu, který bude zaměřen především na online prostředí.

Jako základ náš tým vytvořil zcela nové webové stránky s příjemným moderním designem k lepší propagaci podniku. Klientovi jsme k jeho webu přidali možnosti k administraci stránek, například k doplňování aktuálního sortimentu, tak aby zákazníci měli co možná nejaktuálnější obsah.

Po vytvoření kvalitního základu v podobě webových stránek jsme se vrhli na propagaci podniku s pomocí online marketingu, a to hlavně s využitím sociálních sítí. Nejlepším možným mediem k marketingové komunikaci mezi podnikem a zákazníkem se v tomto případě ukázala sociální síť - Facebook. Na této platformě jsme vytvořili celiství komunikační plán pro podnik, včetně soutěží, zajímavých vzdělávacích příspěvků apod.

Díky tomuto využití online marketingu jsme po prvním půlroce mohli společně s partnerským podnikem sledovat úspěšné výsledky.

graf
O 18% navýšené tržby
prst
3x více fanoušků na facebooku
sipky
2x větší náštěvnost webu

Finance

Finance nezahrnují pouze a jenom správné vedení účetnictví. Jeden z našich klientů v dřívější době spolupracoval s paní účetní, která svou práci vykonávala skvěle až na jednu věc. Nedokázala našemu klientovi spořit náklady a optimalizovat daňové odvody.

Byli jsme osloveni s žádostí o komplexní finanční služby, které by obsahovaly vedení účetnitcví, zprůhlednění finanční toků v podniku a daňovou optimalizaci k snížení vynaložených nákladů.

Za první rok spolupráce jsme dokázali markantně snížit daňové odvody, s využitím finančního controllingu ušetřit režijní náklady, mzdové náklady a náklady na jednotlivé podnikové procesy, a nejen díky tomu zvýšit podniku ziskovost a návratnost invetic.

graf
Stovky tisíc ušetřených na daních
prst
5% snížení režijních nákladů
sipky
11% snížení mzdových nákladů

Technologie

Využíváme těch nejmodrenějších IT technologií pro co nejlepší výsledek.

Náš tým vyvíjí moderní podnikové informační systémy, které optimalizují jednotlivé firemní a výrobní procesy.

Pro společnost Augur jsme vyvinuli online systém na míru, který je přístupný z jakéhokoliv zařízení. Tento systém je zajimavý především proto, jak dokáže automatizovat jednotlivé procesy v systému, a tak šetřit uživateli čas při práci s programem.

Program řeší agendu od přijímání objednávek, vystavování výrobních příkazů výpočet kalkulací a nákladů na výrobky, sestavení finančních reportů až po odesílání faktur online a mnoho dalších zajímavých funkcí, které všechny byly na míru vyvinuty přímo pro potřeby podniku.

Oproti systému, který podnik využíval předtím, náš systém zkrátil čas nutný k obsluze systému, zjednodušil jednotlivé kroky, zlepšil jednotlivé funkce a výpočty, zprůhlednil výrobní procesy a přidal zajímavé finanční reporty.

graf
Zvýšená automatizace procesů
prst
Online systém přístupný za všech okolností
sipky
Úspora času a mzdových nákladů